Etický kodex – bisslovensko

Etický kódex

Etický kódex zhŕňa základné princípy a pravidlá, ktoré platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti BIS Slovensko s.r.o.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101