HSEQ – bisslovensko

Politika HSEQ
a princípy spoločnosti

V spoločnosti BIS Czech s.r.o. a BIS Slovensko s.r.o. dostáva najvyššiu úroveň dôležitosti dodržiavania povinností a zodpovedností voči zákazníkom, zamestnancom spoločnosti a všetkým zainteresovaným stranám v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti, ochran životného prostredia a zaistenia kvality.

Politika a principy HSEQ 2023
Ke stažení zde (PDF)

Vize a strategie 2021
Ke stažení zde (PDF)

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101