Podporujeme – bisslovensko

Podporujeme

Ako významná a dlhodobo úspešne sa rozvíjajúca firma chceme prispieť aj k rozvoju nášho regiónu. Podporujeme preto množstvo aktivít v oblasti vzdelávania, športového a kultúrneho vyžitia. Prispievame na vybrané charitatívne projekty.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101