Profil společnosti – bisslovensko

Profil
spoločnosti

BIS Slovensko s. r. o. je súčasťou nadnárodnej skupiny DiM (Deutsche Invest Mittelstand). DiM je nemecká investičná spoločnosť so zameraním na malé a stredné firmy v regióne Európy s potenciálom zlepšenia príjmov a ziskov, s najlepším možným využitím príležitostí na rast.

BIS Slovensko s.r.o. je partnerom pre moderné metódy plánovania, údržby a servisu odstávok realizovaný osvedčeným projektovým manažmentom a vysokokvalifikovaným personálom.

Ponúkame služby zákazníkom počnúc jednoduchou výrobou a opravou náhradných dielcov, končiac kompletným full servisom v oblasti priemyselnej údržby výrobných zariadení.

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a podľa SCC – P a ISO 3834-2 a ISO 1090-2.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101