Údržba a výroba – bisslovensko

SLUŽBY
PROFIL SLUŽIEB

Ponúkané služby v následovných priemyselných odvetviach

 • Papierenský/drevospracujúci priemysel.
 • Oceliarsky priemysel.
 • Chemický a petrochemicky priemysel.
 • Potravinársky priemysel.
 • Cementárenský priemysel.
 • Automobilový priemysel.
 • Gumárenský priemysel.

Profil služieb a výrobkov BIS Slovensko s.r.o. je rozdelený na nasledovné oblast

1. Odstávky, údržba a oprava technologickýchzariadenív priemyselnýchpodnikoch

 • Plánovanáaneplanovanáúdržba a opravy strojnotechnologickýchzariadení v papierenskom, drevárskom, oceliarskom, cementárenskom, chemickom a gumárenskom priemysle.
 • Špecializovanépracovné skupiny opravárov,montérov, elektrikárov a šéfmontérov (anglicky a nemeckyhovoriaci).
 • Bežné, stredné a generálne opravy strojnýchzariadení-napr.čerpadlá,dúchadlá, převodovky a ventilátory.
 • Opravy a rekonštrukcie papierenských strojov a zariadení.
 • Opravy a revízie rotačných aj statických strojov.
 • Výmena ložísk, oprava a výmena hriadeľov alebočastí strojnotechnologických zariadení.
 • Komplexná realizáciaservisných zásahov  na základe predložených projektov.
 • Rekonštrukcie výrobných prevádzok.
 • Výmena valcov.
 • Opravy elektromotorov a pohonov, údržba,meranie vibrácií a nastavenie súosovosti.
 • Dynamické vyváženie rotorov na prevádzkach.

2. Dielenský servis  rotačnýchdielov a mechanické obrábanie

 • Opravy, brúsenie, výroba valcova výmeny čapov valcov.
 • Výroba a opravyzavitovkových dopravníkov (šnekov).
 • Obnova rotačných častí práškovým nanášaním kovu.
 • Dynamické a statické vyvažovanie (do ø2100×10000).
 • Oprava rotačných častí (prevodoviek, čerpadiel, miešadiel a dopravníkov).
 • Výroba náhradných dielov.
 • Sústruženie a brúsenie (do ø2000×10000).
 • Frézovanie a vŕtanie.
 • Hobľovanie (2000x1600x8000).
 • CNC plazmové rezanie.
 • CNC ohraňovak, a zakružovanie plechov.

3. Dielenskavýroba – prefabrikacie

 • Výrobastrojnýchfrém a oceľovýchkonštrukcií.
 • VýrobaND a častítechnologickýchzariadení.
 • Výrobašnekových , pásových,korčekovýchdopravníkov.
 • Výrobaatmosferickýchnádrží a zásobníkov.
 • Výrobadymovodov, cyklonóv,potrubnychsystémov.

4. Modifikácie, relokácie a montáž strojnotechnologickýchzariadení

 • Demontáž a montáž technologických zariadení.
 • Rekonštrukcievýrobnýchprevádzok,modifikácie technologických zariadení.
 • Repasie strojných zariadení a ich následná montáž.
 • Plánovanie, riadeniea realizácieprojektov.
 • Relokácie technologických zariadení na kľúč.

5. Strategický strojný park

 

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101