Certifikace a osvědčení – bisslovensko

Certifikácia
a oprávnenia

Prehľad certifikátov

Druh certifikátu č. certifikátu Certifikát
vystavil: vydaný: platný: PDF:
ISO 9001:2015
Systém manažérstva kvality
13.597.321 TÜV SÜD Czech s.r.o. 12.03.2021 11.03.2024 ISO_9001 2015_SK
ISO_9001 2015_EN
ISO_9001 2015_DE
SCC P  2011 – Sicherheits Certifikat Contractoren
(Certifikát bezpečnosti pre subdodávateľov)
1210662816 TMS TÜV SÜD Management Service GmbH 05.10.2021 04.10.2024 SCC_P_SK
SCC_P_EN
SCC_P_DE
ČSN ISO 45001:2018
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
13.597.329 TÜV SÜD Czech s.r.o. 12.03.2021 11.03.2024 ISO_45001_2018_SK
ISO_45001_2018_EN
ISO_45001_2018_DE
ISO 14001 : 2015
Systém environmentálneho manažérstva
13.597.734 TÜV SÜD Czech s.r.o. 12.03.2021 11.03.2024 ISO_14001 2015_SK
ISO_14001 2015_EN
ISO_14001 2015_DE
EN  ISO 3834-2:2005
Certifikát pre systém kvality pri zváraní
11.515.963
Rev.3
TÜV SÜD Czech s.ro. 08.03.2021 12.03.2023 EN ISO 3834-2_SK
EN ISO 3834-2_EN
EN 1090-1:2009+A1:2011
Certifikát zhody systému ridadenia výroby, zhotovenie oceľových a hliníkových konštrukcií
1017-CPR-11.515.964
Rev. 2
TÜV SÜD Czech s.ro. 22.03.2018 EN_1090_2_EXC2_SK_2021
EN_1090_2_EXC2_EN_2021
EN_1090_2_EXC2_DE_2021

Prehľad oprávnenie

Druh oprávnenia č. oprávnenia Oprávnenie
vystavil: vydané: platné:
Oprávnenie
Oprava  vyhradených technických zariadení elektrických
S – odborné prehliadky  a odborné skúšky vyhradených technických zriadení elektrických
Oprava  vyhradených technických zariadení elektrických
OU – oprava a údržba,
R – rekonštrukcia,
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
Rozsah činnosti: E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
trieda objektov:
A – Objekt bez nebezpečenstva výbuchu
B – objekt s nebezpečnstvom výbuchu
226000714/09/2022/EZ/O-S TSU 08.09.2022
Oprávnenie
Oprava  vyhradených technických zariadení plynových
OU – oprava a údržba
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
R – rekonštrukcia
89/4/2018 PZ O (OU,R,M), Ab,d,e,f,g,h,i Bb,d, e,f,g,h,i TISR 25.01.2021
Oprávnenie
Oprava  vyhradených technických zariadení tlakových
OU – oprava a údržba
R – rekonštrukcia
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 86/4/2018 –  TZ O (OU,R,M), Aa3,a4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3 TISR 25.01.2021

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101