Historie – bisslovensko

História
Spoločnosti

1976

Založenie Závodu 05 (súčasť JCP Štúrovo) na výrobu ND a špeciálnych strojných komponentov jednak pre vlastnú firmu, ako aj pre ostatné celulózky a papierne na Slovensku

1976-95

Výroba náhradných dielov a poskytovanie služieb v oblasti údržby, hlavne pre JCP Štúrovo a pre papierenský priemysel v Československu

1995

Založená firma STROJPAP a.s. (100 % dcéra JCP Štúrovo)

1997

Vstup AssiDomän (Swe) – kúpa akcií JCP Štúrovo

1998

Presun centrálnej údržby do STROJPAP a.s.

2000

Rozhodnutie o predaji akcií STROJPAP strategickému partnerovi

2001

Kúpa akcií AssiDomän Štúrovo firmou Kappa, Inc./NL

2002

Kúpa akcií podniku STROJPAP a.s. firmou MCE VOEST

2003

Zmena právnej formy zo Strojpap a.s. na Strojpap s.r.o.

2004

Zmena názvu firmy zo Strojpap s.r.o. na MCE Industrietechnik Slovensko, s.r.o.

2009

Zlúčenie spoločností MCE Montex, s.r.o. a MCE Industrietechnik Slovensko, s.r.o. a zmena obchodného mena na MCE Slovensko s.r.o.

2010

Integrácia rakúskej  MCE gruop do nemeckej skupiny Bilfinger

2018

Zmena obchodného názvu spoločnosti na Bilfinger Slovensko s.r.o.

2020

Zmena spoločníka z Bilfinger SE na BIS Holding International s.r.o. a zmena obchodného názvu spoločnosti z Bilfinger Slovensko s.r.o. na BIS Slovensko s.r.o.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101