Specializované činnosti – bisslovensko

Specializované
činnosti

Vytahování svazků výměníků pomocí hydraulického vytahováku svazků, Utahování šroubových spojů pomocí hydraulických hlav, Servis a diagnostika VN zařízení ABB, Mobilní soustruh

Vytahování svazků

Pro potřeby montáží, údržby a oprav průmyslových zařízení má společnost BIS Euromont a.s k dispozici vysoce specializované přístroje a stroje. Jedním z nich je hydraulický vytahovák svazků výměníků MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D.

Jedná se o hydraulický vytahovák jeřábového typu (k jeho provozu je zapotřebí jeřáb), který se používá jak pro vytahování, tak i zasouvání výměníkových svazků. Je vhodný i pro využití ve větších výškách.

Technická specifikace stroje:

 • max. délka 9100 mm

 • max. výška 2800 mm

 • max. šířka 2300 mm

 • váha 9000 kg

Výkon stroje

Maximální využitelná síla při vytahování / zasouvání je 450 000 N. Stroj je schopný vyvinout maximální rychlost 1,9 m / min.

Specifikace svazků

  • max. délka 7500 mm
  • max. průměr 2000 mm
  • max. váha 28 000 kg

Stroj je poháněn vlastním dieslovým motorem Lombardini o síle 35,20 koní, čímž přímo v provozu odpadá starost o zajištění přídavného motoru. Hlavní příkazy lze zadávat pomocí dálkového ovladače, ale veškeré úkoly se i z důvodu bezpečnosti dají řídit přímo z operačního panelu přístroje. Vytahovák je naším zákazníkům k dispozici i s proškolenou obsluhou. Tento hydraulický vytahovák svazků splňuje všechny standardy co do jakosti i bezpečnosti, a je opatřen platným certifikátem CE.

Hydraulický utahovák

Technická specifikace stroje
Utahovací zařízení s nastavením momentu BESTMA – torcUP + tlaková jednotka typu EHP je plněno hydraulickým tlakovým olejem. Hydraulický tlak daný hydraulickou pumpou je generován soustavou válec / píst a je zachycena nastrčenou opěrou DMA přes vhodnou opěrnou plochu.

Momentová hlavice BESTMA – torcUP zajistí přesné a bezpečné dotažení nebo uvolnění, šroubových spojů do nastaveného momentu 10.060 Nm s přesností +- 3%, pomocí provozního tlaku 20 – 700 bar, opěra pro zachycení reakční síly umožňuje opření v rozsahu 360 stupnů.

Hnací jednostka:
synchronní el. motor 110/253V – 45/66Hz
Příkon: 200W max.

Čerpací výkon tlakové jednotky:

 • nízkotlaký stupeň 0 – 100 bar – 10,5 l/min.
 • vysokotlaký stupeň 1 – do 250 bar – 2,5l/min.
 • vysokotlaký stupeň 2 – do 700 bar – 0,5l/min.

Obsah oleje: 7l
Olej: HLP 46
Teplota okolí: -20 až 50 stupnů C
Hmotnost včetně olej. náplně: 26 kg
Hlučnost: méně než 76 db
Rozměry: d x š x v 350x280x530 mm

Mobilní soustruh

Mobilní obráběcí zařízení na příruby. Zařízení TDF-2 je určeno k opravování těsnících ploch a přírub na armaturách, válcích, čerpadlech, tělesech čerpadel apod.

Technické údaje

Rozměry:
Průměr opracování min. 300 mm – max. 1200 mm
Upínací průměr min. 480 mm – max. 1380 mm
Výška zařízení 300 mm

Posuvy:
Člní otáčecí hlavice (standartní)
Automat. radiální posuv stupeň I – 0,1 mm/ot
Automat. radiální posuv stupeň II – 1,0 mm/ot
Radiální zdvich 100mm
Ruční rychloposuv stupeň 0 – 5,3 mm/ot kolečka
Axiální posuv obráběcího nože max. 20 mm

Hmotnost zařízení:
Celková hmotnost v dílenském vozíku cca 300 kg
Hmotnost zařízení se 4 upínacími rameny cca 85 kg
Hmotnost upínacího řetězu cca 28,5 kg
Přepravní hmotnost s dřevěnou bednou cca 420 kg

Servis a diagnostika čerpadel a rotačních strojů

Frekvenční analýza rotačních strojů

Jedná se o pravidelné sledování strojů a zařízení, jejich vibrací, vyhodnocování vibračních spekter a určování závad.

K čemu je to dobré?

Na základě vyhodnocení vibračních spekter rotačních strojů lze získat přesný přehled o jeho technickém stavu, predikovat pravděpodobné závady a určit zbývající životnost zařízení. Na základě těchto podkladů je možné naplánovat opravu stroje a předejít tak krizovým stavům a neočekávaným haváriím. Opačným případem je zbytečně uspěchaná oprava, kdy se z preventivních důvodů vyměňují i ty díly, které by bylo možné ještě bezpečně provozovat a častějším opravám, než by bylo potřeba.

Oba extrémy, jak krizový stav, tak uspěchaná oprava, zvyšují náklady na údržbu stroje. Pomocí vibračních spekter lze tedy určit nejvhodnější okamžik opravy, což se projeví především na nákladech, ale i zvýšené životnosti zařízení.

Není to moc drahé?

Není. Samozřejmě záleží na množství sledovaných strojů. Pokud někdo má na starosti dvě čerpadla, asi se mu to příliš nevyplatí. Pokud ale má strojů více a náklady na jejich údržbu tvoří nezanedbatelnou položku, potom mu vibrační diagnostika může tyto náklady výrazně snížit, a to tak, že dokáže určit vhodný okamžik opravy.

Ten může nastat při dosažení mezních vibrací určitého elementu, anebo při výskytu většího počtu závad najednou. Nedochází tak k tomu, že se opraví jedna součást, po čase další, a tak náklady rostou a rostou.

Jak to funguje?

Technik přijde k danému stroji se speciálním zařízením — vibrometrem a pomocí snímačů naměří v předem definovaných bodech průběhy vibrací. Ty jsou obvykle ještě tím samým zařízením převedeny použitím tzv. rychlé furierovy transformace (FFT –– fast furier transformation) na frekvenční spektrum, ze kterého se dají vyčíst případné závady.

Přiklad: stroj má poškozené kuličkové ložisko –– na vnějším kroužku je vada. Pokud má ložisko např. 12 kuliček, pak každá kulička, která projde přes toto poškození, způsobí chvění, tedy 12-krát za jednu otáčku. Jsou-li provozní otáčky stroje 1 500 min-1, potom se tato vada projeví ve vibračním spektru jako dvanáctinásobek základních otáček, tj. 12×1500=18 000 min-1 atp.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101