svářečská škola – bisczech

Svářečská škola

Nabízíme školení svářečů v certifikované svářečské škole v několika úrovních. Od nejnižší kvalifikace „zaškolení pracovníka-ZP“ a „základního kurzu svařování-ZK“ podle ČSN 05 0705 až po možnost získání mezinárodního oprávnění „certifikát svářeče“ podle ČSN EN ISO 9606.

1. Kurzy podle ČSN 05 0705

 

1.1 Zaškolení pracovníka (svářeče)

Jedná se o nejnižší úroveň vzdělávání svářeče. Školení je nabízeno s rozsahem 24 hodin výuky, zahrnující teoretickou a praktickou část zakončenou závěrečnými zkouškami.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní jsme schopni zajistit dle požadavku zákazníka):

Řezání a rovnání:

ZP 81-2 1.1 Řezání kyslíkem
ZP 83-2 1.1 Řezání plasmou
ZP 311-3 1.1 Rovnání plamenem

Navařování:

ZP 135-9 1.1 Tavné navařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou
ZP 141-9 1.1 Tavné navařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZP 311-9 1.1 Tavné navařování plamenem

Stehování:

ZP 111-1 1.1 Stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZP 135-1 1.1 Stehování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou
ZP 141-1 1.1 Stehování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZP 311-1 1.1 Stehování plamenem

1.2 Základní kurzy podle ČSN 05 0705

Poskytujeme vzdělávání dle osnov České svářečské společnosti ANB, v rozsahu minimálně 160 hodin. Úspěšný svářeč obdrží Osvědčení o absolvování základního kurzu svařování a svářečský průkaz.

Obnovování oprávnění svářeče

Platnost kvalifikace svářeče podle ČSN 05 0705 je dva roky. Po dvou letech musí svářeč absolvovat „Doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení“.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

ZK 111 1.1 Tavné svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou nelegované ocele
ZK 135 1.1 Tavné svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou nelegované ocele
ZK 141 1.1 Tavné svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou nelegované ocele
ZK 311 1.1 Tavné svařování plamenem nelegované ocele

2. Přípravné kurzy pro získání certifikátu 

 

Nejvyšší úroveň vzdělávání svářeče. Přípravné kurzy pro získání mezinárodního oprávnění svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4 a 5.

Průběh svářečského kurzu

Teoretická výuka probíhá v učebně za pomoci audiovizuální techniky s max. kapacitou 24 frekventantů (s možností rozšíření na 36).

Praktická výuka probíhá ve svařovnách rozdělených podle prováděné metody svařování na svařovnu plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a svařovnu elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Ar (inertní plyn) a směsných plynech Ar + CO2 (aktivní plyn).

Významnou součástí procesu výuky svářečů je průběžná a zejména závěrečná kontrola svařovaných vzorků v naší zkušebně NDT (nedestruktivní testování).

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy, kvalifikační zkoušky, zkušební svary (ostatní dle požadavku zákazníka):

2.1 Kurz ručního tavného svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

 • 111 T BW FM1 B S s6,3 D48,3 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 111 T BW FM1 B S s12 D108 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 111 T BW FM4 B S s6,3 D48,3 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 111 T BW FM4 B s12,5 D108 PH+PC (H-L045) ss nb

2.2 Kurz ručního tavného svařování elektrickým obloukem odtavující se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu

 • 135 P BW FM1 S t12 PF ss nb
 • 135 T BW FM1 B S s6,3 D48,3 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 135 T BW FM1 B S s12 D108 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 135 T BW FM4 S t6,3 D48,3 PH+PC (H-L045) ss nb
 • 135 T BW FM4 B S s12 D108 PH+PC (H-L045) ss nb

2.3 Kurz ručního tavného svařování elektrickým obloukem neodtavující se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu

 • 141 T BW FM4 S s6,3 D48,3 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM4 S s12,5 D108,0 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM6 S s6,3 D48,3 H-L045 ss nb
 • 141 T BW FM6 S s12,5 D108,0 H-L045 ss nb

2.4 Kurz ručního tavného svařování kyslíko acetylenovým plamenem

 • 311 T BW FM1 S s4 D48,3 H-L045 ss nb
 • 311 T BW FM1 S s12,5 D48,3  H-L045 ss nb
 • 311 T BW FM4 B s12,5 D108 H-L045 ss nb

Obnovování oprávnění svářeče

Platnost kvalifikace svářeče s certifikátem (osvědčením) dle ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4 a 5 a jsou platné na období tří let za předpokladu, že svářeč prokáže, že v rozsahu platnosti uvedené zkoušky svařoval a toto pověřená osoba potvrdí každých šest měsíců do osvědčení o zkoušce svářeče.

Svářeč musí být v rámci prodloužení své kvalifikace přezkoušen před zkušebním orgánem každé 3 roky. Prodloužení kvalifikace zajistí naše svářečská škola.

2.5 Kurzy pro automatizované svařování

Kurzy svářečů pro automatizované procesy svařování dle ČSN EN ISO 14732 a to především pro metody svařování 121, 135 a 141 a skupiny přídavných materiálů FM1 až FM8.

Obnovování oprávnění svářeče

Zkoušky úředních operátorů a seřizovačů s osvědčením dle ČSN EN ISO 14732 platí 6 let za předpokladu, že svářečský operátor a svářečský seřizovač prokáže, že v rozsahu platnosti uvedené zkoušky svařoval a toto pověřená osoba potvrdí každých šest měsíců do osvědčení o zkoušce svářeče.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602