Certifikace a osvědčení – bisczech

Certifikace
a osvědčení

Přehled certifikátů

Druh certifikátu č. certifikátu Certifikát
vystavil: vydaný: platný: PDF:
ČSN ISO 45001:2018
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
13.597.252 TÜV SÜD Czech s.r.o. 21.03.2022 10.03.2024 ISO 45001_CZ
ISO 45001_AJ
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém managementu kvality
13.597.245 TÜV SÜD Czech s.r.o. 21.03.2022 10.03.2024 ISO 9001_CZ
ISO 9001_AJ
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém environmentálního managementu
13.597.247 TÜV SÜD Czech s.r.o. 21.03.2022 10.03.2024 ISO 14001_CZ
ISO 14001_AJ
SCC P  2011 – Safety Certificate Contractors
(Certifikát bezpečnosti pro subdodavatele)
1210662817TMS TÜV SÜD Management Service GmbH 26.09.2022 04.10.2024 BIS Czech_SCCP_CZ
BIS Czech_SCCP_AJ
ČSN EN  ISO 3834 -2 :2006
Certifikát pro systém kvality při svařování plastových konstrukcí a potrubních systémů
11.516.025 TÜV SÜD Czech s.ro. 15.03.20225 12.03.2023 ČSN EN ISO 3834_plasty_rev.2_CZ
EN ISO 3834_plasty_rev.2_AJ
ČSN EN  ISO 3834 -2: 2006
Certifikát pro systém kvality při svařování
11.516.024 TÜV SÜD Czech s.ro. 15.03.2022 12.03.2023 ČSN EN ISO 3834_rev.3_CZ
EN ISO 3834_rev.3_AJ
EN  1090-1:2009+A1:2011
Certifikát  shody řízení výroby, zhotovení ocelových a hliníkových konstrukcí
1017-CPD-06.146.749 TÜV SÜD Czech s.ro. 17.03.2022           – EN 1090_CZ_rev.5
EN 1090_AJ_rev.5

Přehled oprávnění

Druh oprávnění č. oprávnění Oprávnění
 vystavil: vydaný: platný:
Oprávnění – k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení plynových                          v rozsahu činnoti: PZ 2 -, M,R OP / PZ 2, M, R – I- II/MO – 12206/13 OBÚ 21.05.2013
Oprávnění – k revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení tlakových                                                    rozsah činnosti:  TZ – R,Z OT/TZ R, Z – I a II / MO – 12429/13 OBÚ 21.05.2013
Oprávnění – k činnosti revize, revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů 0842/5/22/ZZ-R,Z,Z,Z/E-a,b,c,e,f TIČR 13.04.2022
Oprávnění – k činnosti revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení. 84/23/TZ-R,M-PK1,HK2,NI,NII TIČR 14.02.2023 13.02.2033
Oprávnění – k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 276/23/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,D,E1,E2, F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3 TIČR 14.02.2022 13.02.2033
Oprávnění – k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení elektrických zařízení 17608/5/22/EZ-M,O, R, Z-E1A, E1B TIČR 17.05.2022

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602