Montáže – bisczech

Montáže

Investiční projekty

 

Zajišťujeme veškeré činnosti od návrhu až po výrobu technologických celků, včetně realizace montáže a všech dalších souvisejících doprovodných činností.

Disponujeme dostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, jsme certifikováni dle místních i mezinárodních standardů a jsme připraveni vyhovět všem potřebám a záměrům našich zákazníků.

Nabízíme a realizujeme veškerá individuální řešení investičních projektů našich zákazníků nejen z oboru chemie, energetiky nebo plynárenství.

Montáže potrubních systémů

 

Zajišťujeme komplexní dodávky potrubních systémů v rozsahu projekt, výpočty, dodávka, výroba, montáž, zkoušky, uvedení díla do provozu a to jak v rámci dodávek nových celků, tak i jako rekonstrukci a modernizaci stávajících technologických zařízení. Potrubí vyrobíme podle Vašeho projektu nebo na základě technického řešení vytvořeného našimi projektanty.

Kromě dodávek potrubních systémů zajišťujeme i veškeré další doprovodné činnosti jako jsou opravy armatur, lešení, izolace, nátěry, nedestruktivní zkoušky atd., takže našim zákazníkům poskytujeme dodávku kompletního díla.

Dozor při svařování a vypracovávání svařovacích postupů v rámci managementu svařování a jakosti výrobních procesů zajišťují naši certifikovaní svářecí inženýři (EWE, EWT, IWT).

Realizované činnosti v rámci montáží potrubních systémů:

 • Potrubní systémy (tlakové i netlakové části) – dodávka a montáž.
 • Potrubí z materiálů CS, SS, Titan, Hliník, Alloy materiály, Duplex, aj.
 • Předizolovaná potrubí pro dálkové rozvody tepla CZT – teplovody, horkovody, parovody.
 • Plastové potrubní systémy PE, PP, PVC-tlakové.
 • Pomocné ocelové konstrukce včetně uložení potrubí.
 • Řízení projektů na klíč.
 • Zpracování projektové a svářecí dokumentace.
 • Komplexní vyzkoušení, revize a uvedení do provozu.

Montáže ocelových konstrukcí

 

Ocelové konstrukce realizujeme zejména v rámci kompletní dodávky technologických celků a konstrukcí pro potrubní systémy. Jsem ovšem schopni ocelové konstrukce realizovat i jako samostatnou dodávku v rámci výstavby nových výrobních technologií, resp. oprav a údržby.

Dozor při svařování a vypracovávání svařovacích postupů v rámci managementu svařování a jakosti výrobních procesů zajišťují naši certifikovaní svářecí inženýři (EWE, EWT, IWT).

Realizované činnosti v rámci montáží ocelových konstrukcí:

 • Konstrukční zpracování, výpočty.
 • Zpracování výrobní dokumentace.
 • Zpracování svářecí dokumentace, svářecí dozor.
 • Zpracování svářecí dokumentace, svářecí dozor.
 • Dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce.
 • Povrchová úprava ocelových konstrukcí – tryskání, základní nátěr, moření, pasivace.

Montáže – opravy a revize průmyslových armatur

 

Disponujeme vlastní zkušebnou armatur (do 30 MPa médium dusík, do 60 MPa médium voda).

Provádíme kompletní údržbu, revize a opravy všech používaných druhů průmyslových armatur.

 • Revize a opravy průmyslových armatur, redukčních armatur a pojistných ventilů.
 • Výroba bezazbestových plochých těsnění.

Revize a opravy průmyslových armatur

 

Zajišťujeme revize a opravy průmyslových armatur pro plynná a kapalná media kompletního rozsahu DN a až do PN 400.

 • Pojistné ventily
 • Uzavírací ventily
 • Šoupátka
 • Odkalovací ventily
 • Ukazatele hladin (stavoznaky)
 • Ventily na vzorkovače
 • Zpětné klapky a ventily
 • Křídlové klapky
 • Kulové kohouty
 • Redukční armatury
 • Regulační armatury
 • Protiexplozivní pojistky PROTEGO, ADAST, DAG-TS

Opravy armatur provádíme jak v prostoru naší dílny oprav armatur v areálu v Záluží u Litvínova, tak máme k dispozici pojízdnou dílnu (FORD Tranzit), která je vybavena zařízením na opravu armatur a zabrušování sedel šoupátek a ventilů na pozici v areálu zákazníka. Potřebné nové náhradní díly vyrobíme dle Vašich podkladů, popřípadě zkreslíme výrobní dokumentaci vlastní technickou přípravou výroby. V případě vyřazení armatury (je neopravitelná), zajistíme dodávku nové náhradní armatury.

Postup opravy armatur:

 • demontáž armatury na jednotlivé díly
 • očištění
 • provedení proměření a revize jednotlivých dílů – poškozené díly vyrábíme nebo zajišťujeme originální náhradní díly ve spolupráci s výrobci armatur.
 • zabroušení nebo lapování sedel
 • výměna těsnícího materiálu, výměna nevyhovujícího spojovacího materiálu
 • kompletace armatur
 • u armatur opravovaných v našem areálu je každá armatura přezkoušena na zkušební stolici
 • standardně je armatura ošetřena nátěrem základní barvy, v případě požadavku zákazníka lze armatury opatřit ochranným nátěrem, popř. nástřikem dle požadované specifikace.
 • kontrola a nastavení většiny servopohonů, vlastníme certifikaci od výrobců AUMA a ZPA Pečky

Výroba těsnění

Tvarová plochá těsnění do průměru 1 500 mm vyrábíme jak pro účely oprav armatur, tak samostatně dle objednávky zákazníka.

Mezi nejpoužívanější druhy těsnění patří:

 • Expandovaný grafit ( SIGRAFLEX STANDARD, SIGRAFLEX UNIVERSAL, SIGRAFLEX HOCHDRUCK)
 • Expandovaný PTFE (desky GR, pásky DF a DE)
 • Vláknitopryžový (DIMERSIL 30, TEMAPLUS)

Strojní vybavení – dílenské

 • Horizontální vyvrtávačka TOS H 100 A
 • Soustruh OPTI turn D 660
 • Soustruh OPTI turn D 460
 • Soustruh OPTI turn D 4210
 • Soustruh TOS SN 63 B
 • Frézka FA3Ú
 • Bruska BK 3-750

Strojní vybavení – mobilní pojízdná dílna (FORD TRANZIT)

 • Zabrušovací souprava EFCO SL 2.
 • 4 sady zabrušovací souprava EFCO SL 15.
 • 4 sady zabrušovací a frézovací soupravy na zabrušování sedel ventilů.

Strojní vybavení – mobilní pojízdná dílna (FORD TRANZIT)

 • Zabrušovací souprava EFCO SL 2.
 • 4 sady zabrušovací souprava EFCO SL 15.
 • 4 sady zabrušovací a frézovací soupravy na zabrušování sedel ventilů.

Osvědčení a certifikáty

 • Servis a montáž bezpečnostních zámků armatur SOFIS – INTERLOCK, SECUMS Interlocks.
 • Servis a nastavování servopohonů AUMA a ZPA Pečky.
 • Servis a montáž protiexplozivních pojistek PROTEGO, ADAST, DAG-TS.

Objem činnosti prováděných prací

Zaměstnanci opravny armatur provádí v průběhu běžného roku opravu cca. 5 000 ks armatur ročně.

 • Servis a montáž bezpečnostních zámků armatur SOFIS – INTERLOCK, SECUMS Interlocks.
 • Servis a nastavování servopohonů AUMA a ZPA Pečky.
 • Servis a montáž protiexplozivních pojistek PROTEGO, ADAST, DAG-TS.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602