Historie – bisczech

Historie
Společnosti

V roce 2007 se společnost stala součástí nadnárodní skupiny Bilfinger Industrial Services GmbH, jednoho z největších poskytovatelů služeb pro průmysl a energetiku v celosvětovém měřítku. Od tohoto data společnost působila pod novým obchodním názvem BIS Czech s.r.o.

V období roku 2011 na základě fúze sloučením, přebírá společnost BIS Czech s.r.o. jako nástupnická společnost všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zanikajících společnosti SI UNIMONTEX s.r.o., Chemopetrol Chembuild s.r.o. a BIS Engineering s.r.o.

Roku 2013 došlo ke změně názvu mateřské společnosti na BILFINGER SE, v březnu roku 2013 došlo také ke změně obchodního názvu společnosti na Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.

V období roku 2016 přebírá společnost Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. manažerskou odpovědnost za slovenskou firmu BIS Slovensko s.r.o. (od 15.02.2018 Bilfinger Slovensko s.r.o.).

Na podzim roku 2020 se společnost začlenila do holdingu firmy DiM (Deutsche Invest Mittelstand). Od září tohoto roku společnost působí opět pod staronovým obchodním názvem BIS Czech s.r.o.

2020

Začlenění do skupiny DiM (Deutsche Invest Mittelstand)

Změna názvu společnosti Bilfinger Slovensko s.r.o. na BIS Slovensko s.r.o.;

Změna názvu společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. na BIS Czech s.r.o.

2018

Změna názvu společnosti BIS Slovensko s.r.o. na Bilfinger Slovensko s.r.o.

2016

Převzata odpovědnost za BIS Slovensko s.r.o.

2014

Změna názvu společnosti na Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.

2011

Na základě fúze sloučením, přebírá společnost BIS Czech s.r.o. jako nástupnická společnost všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zanikajících společnosti SI UNIMONTEX s.r.o., Chemopetrol Chembuild s.r.o. a BIS Engineering s.r.o.

2008

Začlenění společnosti do společenství Bilfinger Berger Industrial Services AG, změna názvu na BIS Czech s.r.o. a změna loga

2006

Přistupuje společnost SI UNIMONTEX s.r.o.

Společnost UNIMONTEX s.r.o. mění svůj název, logo i sídlo – R&M UNIMONTEX s.r.o. se sídlem v Mostě

2002

Skupina je součástí mezinárodně působícího koncernu Rheinhold & Mahla se sídlem v Mnichově

Přistupuje společnost MONTPETROL spol. s.r.o.

2001

Je úspěšně dokončen tříměsíční maratón zarážky Petrochemie, v historii největší zarážky Chemopetrol, a.s. spojené s významnou intenzifikací etylénové jednotky

Vyhrává společnost výběrové řízení na údržbu teplárny Komořany

Společnost se stává strategickým partnerem Chemopetrol, a.s. pro zabezpečování strojní údržby

Vzniká skupina společností – UNIMONTEX

2000

Společnost začleňuje do svých organizačních struktur bývalou dceřinou společnost CHEMOPETROL BRAMZ, s.r.o.

Akreditována Zkušebna NDT

1996

Společnost přebírá privatizovanou údržbu Chemopetrol, a.s. – Energetika

1995

Společnost přebírá privatizovanou údržbu Chemopetrol, a.s.

1994

Do společnosti přistupuje druhý společník, Ing. Jiří Zelenka

1993

11. ledna 1993 – založení společnosti UNIMONTEX, společnost s ručením omezeným, Ing. Břetislav Hutárek

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602