Spolupráce mezi BIS Czech s.r.o. a BIS Euromont a.s.

Za účasti obou společností proběhla „Výměna kluzného uložení a chladové izolace potrubí CO2“ pro Linde Gas a.s. v Záluží. Výrobu a výměnu uložení realizovala společnost BIS Euromont a.s., výměnu izolací prováděla naše divize Izolace a nátěry. Skvělá spolupráce ?

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602