SPOLUPRÁCE společností BIS Czech s.r.o. a BIS Euromont a.s. = ÚSPĚCH!

Představujeme Vám MODERNIZACI KOLON BLOKU 25 – významný projekt pro obě společnosti, ve kterém se jednalo o investičně-zarážkové činnosti, jejichž cílem byla zejména výměna vnitřních vestaveb šesti kolon.

Projekt jsme „vysoutěžili“ na podzim roku 2020 a jeho realizační příprava probíhala již od začátku roku 2021. Na projektu se podílel jak dodavatel vestaveb společnost KOCH-GLITSCH, tak projekční společnost a subdodavatelé montážních prací. Od té doby se projekt rozšířil o jednu další kolonu a jeden menší samostatný potrubářský projekt s názvem BYPASS ODSOLOVAČE 2511-D01 na stejném souboru. Proto jsme všechny tyto tři části vnímali jako jeden velký celek.

Výměna vestaveb byla náročná a realizovala se ve 24h. směnách a náročných podmínkách v uzavřených nádobách.

Z celkového pohledu čísel se jednalo o finanční objem v řádu cca 62 mil. Kč, který byl zrealizován za 31 kalendářních dnů v odstávce a podílelo se na něm cca 200 pracovníků včetně řízení projektu.

Přes všechny nástrahy napjatého rozpočtu, změn v řízení projektu, posunů termínů dodávek, z důvodu COVIDu apod. jsme dokázali vše předat ve sjednaných termínech a řádné kvalitě, kterou nyní stvrzuje garanční test na požadovaných provozních parametrech.

V souvislosti s projektem patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se jakkoliv na této akci podíleli!

 

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602