Pomáháme zlepšit životní prostředí

Naši zaměstnanci v roce 2021 odevzdali 30 kg použitých baterií ke zpětnému odběru  ? Z tohoto množství bylo recyklací získáno 22 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně použité při výrobě nových produktů.

Často si to ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá. Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602