Nedestruktivní testování materiálu

Nedestruktivní testování
materiálu

Nedestruktivní zkoušky jsou prováděny v rámci vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol v prostorách Zkušebny NDT, ve výrobních halách, na montážních nebo provozních pracovištích.

Nedestruktivní zkoušení je prováděno odborně způsobilými techniky, kteří jsou certifikováni v souladu s ČSN EN ISO 9712 a jsou držiteli platných certifikátů od akreditovaných certifikačních orgánů, jako jsou APC – Certifikační sdružení pro personál, DOM-ZO13 s.r.o. nebo TÜV NORD Czech s.r.o., na úrovni stupně 2 a 3.

Nabízíme služby v oblasti nedestruktivního testování materiálu v těchto zkušebních metodách:

 • RT – Radiografická metoda
 • DR – Digitální radiografie
 • MT – Magnetická metoda prášková
 • PT – Penetrační (kapilární) metoda
 • UT – Ultrazvuková metoda
 • VT – Vizuální metoda přímá
 • Vizuální metoda nepřímá – videoskop

Používáme kvalitní měřicí přístroje a zařízení od renomovaných výrobců.

 • gamagrafické kryty Ir192, Se75 firmy MDS Nordion,
 • RTG aparaturu 42MF firmy GE, CP200D firmy ICM,
 • digitální radiografický systém CRx Vision firmy GE,
 • ultrazvukový přístroj OmniScan SX firmy Olympus,
 • ultrazvukový tloušťkoměr 38DL Plus firmy Olympus,
 • videoskop XL Go se sondou o  6,1 mm a délky 3 m od firmy GE
 • a další speciální zařízení.

Výstupní protokoly či zprávy o zkouškách vystavíme v českém, anglickém či německém jazyce.

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602