Technický výcvik – euromont

Technický
výcvik

Tréninkové centrum nabízí certifikované a necertifikované kurzy.

Certifikované kurzy

Tréninkové centrum provádí odborný výcvik pro získání certifikace mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků dle ČSN EN 1591.

Výcvik probíhá dle ČSN EN 1591 – 4 Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích, které demontují, montují a utahují jakékoliv šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických aplikacích. Selhání spoje v takovém zařízení by ohrozilo personál, zařízení nebo životní prostředí. Uvedená norma požaduje, aby tato činnost byla vykonávána mechaniky šroubových spojů, kteří jsou držiteli certifikátu.

Úrovně odborného výcviku:

 • Specifikace výcviku základní úrovně kvalifikace dle tabulky 1 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku pro hydraulické utahování momentem dle tabulky 3 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku pro výměníky tepla a tlakové nádoby dle tabulky 4 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku odpovědný technik dle tabulky 11 ČSN EN 1591-4.

Zájemci o získání vyšší kvalifikační úrovně (tab. 3, 4 a 11) musí být absolventy základní úrovně.

Odborný výcvik je organizován ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem Brno, s. p. (SZÚ) a je ukončen certifikačním procesem osob podle ČSN EN 1591-4.

 • Tréninkové centrum spol. BIS Czech s.r.o. je „poskytovatelem výcviku“ a
 • Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) „posuzovatelem/subjektem pro posuzování shody“ ve smyslu uvedené ČSN.

Vstupní podklady:

 • Přihláška ke zkoušce a certifikaci
 • Doklad o vzdělání (kopie výučního listu, maturitního vysvědčení)
 • Potvrzení délky praxe od zaměstnavatele

Odborný výcvik je dvoudenní:

První den:

 

Zaměřen na teoretický výcvik, během něhož je přednášena teorie řešené problematiky. Účastníci dostávají skripta a lektor provádí účastníky kurzu danou problematikou za pomoci interaktivní tabule, internetu, videa. Na závěr dne je znalost účastníků prověřena teoretickým testem, který má 3 různé varianty otázek. Vyhodnocení provádí zástupce SZÚ.

Druhý den:

 

Probíhá praktický výcvik na trenažérech potrubních rozvodů, výměníků tepla či tlakových nádob. Mechanik šroubových spojů, při něm prokáže posuzovateli, že je schopen pracovat bezpečně a efektivně v souladu s příslušnými pracovními postupy. Účastníci provádějí uložený úkol na potrubním rozvodu. Předepsaným způsobem provedou demontáž přírubového spoje, výměníku tepla či tlakové nádoby, zkontrolují těsnění, dosedací plochy, potrubní svazek výměníku, předepsaným způsobem provedou montáž mechanickým momentovým klíčem, nebo hydraulickým utahovákem. Správnosti montáže je ověřován těsnostní, nebo tlakovou zkouškou. O postupu prací provádí účastníci zápis do „montážního deníku“. Správnosti postupu a správnosti montáže vyhodnocuje zástupce SZÚ.

V případě úspěchu dostávají účastníci Certifikát mechanika šroubových spojů v anglickém a českém jazyce platný v zemích Evropské unie dle příslušné tabulky ČSN EN 1591-4.

Doba platnosti certifikátu mechanika šroubových spojů je 5 let za předpokladu, že:

 • Neměl žádné přerušení v práci se šroubovými spoji delší než 6 měsíců;
 • Neexistují žádné zvláštní důvody pro zpochybnění jeho schopností, dovedností nebo znalostí při používání šroubových spojů.

Není-li splněna některá z těchto podmínek, musí být osvědčení odebráno.

Necertifikované kurzy

Odborné kurzy dle konkrétního přání a zadání zákazníka.

 • Používání evakuačních zařízení a detektorů plynů
 • Tlakové a těsnostní zkoušky
 • Technicko-organizační minimum
 • Základní kurz ze strojírenství
 • Čtení technických výkresů

Modelové příklady:
Multiskilling údržbářských dovedností operátorů výroby“ pro společnost Orlen Unipetrol RPA s.r.o.
Kurz pro techniky a zámečníky – čerpadla a kompresory“ pro společnost KOREP MONTÁŽE s.r.o.

Učebny

 

Tréninkové centrum nabízí pronájem klimatizovaných učeben. K dispozici je kuchyňka vybavena lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí.

 • „Velká učebna“ má kapacitu 24 míst, je vybavena data projektorem, didaktickou tabulí, připojením k internetu, flip chartem, televizí.
 • „Malá učebna“ má kapacitu 18 míst, je vybavena data projektorem, připojením k internetu, flip chartem.

Kontakt

Doručovací a kontaktní adresa:
Tréninkové centrum – BIS Czech s.r.o.
Pekárenská 211, 434 01 Most

Ing. Karel Linhart, IWE
vedoucí Tréninkového centra

tel.: +420 725 988 567
email: karel.linhart@bilfinger.com

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602