etický kodex – euromont

Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy a pravidla, která platí pro všechny zaměstnance společnosti BIS Euromont a. s.

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602