podporujeme – euromont

Podporujeme

Jako významná a dlouhodobě úspěšně se rozvíjející firma chceme přispět také k rozvoji našeho regionu. Podporujeme proto řadu aktivit v oblasti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití. Přispíváme na vybrané charitativní projekty.

Vzdělávání

Spolupracujeme se základními školami, odbornými učilišti a středními průmyslovými školami v Mostě a v Chomutově.

V rámci spolupráce se základními školami navštívilo naše Tréninkové centrum přibližně 650 žáků.

Tato akce byla pořádána v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání a jejím smyslem bylo cílit na žáky základních škol a vzbudit u nich zájem o studium středních škol s technickým zaměřením.

Společnost BIS Czech s.r.o. nezvolila klasický formát exkurzí, kdy se žáci pouze dívají na chod podniku. Naopak využila možnosti našeho Tréninkového centra ve Velebudicích, které svým charakterem umožňuje, aby si žáci mohli určité věci sami prakticky vyzkoušet.

Ve svářečské škole měli žáci možnost vidět svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře a poté si vyzkoušet utahování šroubových spojů. Velmi atraktivní záležitostí byla ukázka „Evakuace osob z uzavřených prostor vyprošťovacím postrojem“.

Společnost BIS Czech s.r.o. se tak stala další odpovědnou společností, které není lhostejný současný stav nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce.

Spolupráce

 

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední školou technickou v Mostě, kde podporujeme studenty v průběhu získávání kvalifikace v učebních oborech Obráběč kovů a Strojní mechanik a nabízíme jim zaměstnání v naší společnosti po ukončení studia.

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602