Certifikace a osvědčení – euromont

Certifikace
a osvědčení

Přehled certifikátů

Přehled osvědčení a oprávnění

Druh oprávnění č. oprávnění Oprávnění
 vystavil: vydaný: platný:
Oprávnění – k činnosti revize a zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových zařízení dodavatelským způsobem 0583/5/99/TZ-R,NA, NB; K1,2,3,4 ITI Praha 30.06.1999
Oprávnění – k činnosti výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení 1169/5/21/TZ-V,R,M-PK1, HK2,NA,NB TIČR 26.03.2021
Oprávnění – k činnosti montáže,opravy, revize a zkoušky  vyhrazených plynových zařízení 4077/5/21/PZ-M,R-a,b,c,d,e,f,g TIČR 01.04.2021
Oprávnění – k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 901/23/EZ-M,O,R,Z-E1A, E1B TIČR 06.02.2023 05.02.2033

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602