Skladové hospodářství

Skladové
Hospodářství

Zajišťované činnosti

 • Skladování materiálu kovového i nekovového ve vytápěných i nevytápěných vnitřních prostorách v paletových a policových regálech a v regálech pro tyčový materiál

 • Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru v přístřešcích a na zpevněných venkovních plochách – volně nebo v regálech pro tyčový materiál

 • Skladování náhradních dílů pro rotační a stacionární stroje

 • Skladová evidence, administrace příjmu a výdeje, archivování souvisejících dokumentů

 • Archivace dokumentace ke skladovanému zboží

 • Technické zabezpečení skladovaného materiálu (otáčení, promazávání, balení apod.)

 • Manipulace s materiálem (specializované zakladače, vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky aj.)

 • Technická kontrola jakosti materiálu při příjmu od dodavatele na sklad

 • Vychystání materiálu pro hromadný odvoz (příprava pro větší investiční či rekonstrukční akce) – podle požadavků zákazníka

 • Inventarizace – průběžná i jednorázová

 • Identifikace materiálu podle metodiky zákazníka (tavby, výrobní čísla apod.)

 • Pozitivní materiálová identifikace (ověření bonity materiálu, zjištění jakosti materiálu pomocí zařízení SPECTROTEST CCD)

 • Dopravní a distribuční služby (v omezeném rozsahu)

 • Nakládka a vykládka materiálu nadměrných rozměrů pomocí jeřábu

 • Na větších akcích zřízení a administrace provizorního skladu přímo na stavbě

 • Výroba plochého těsnění

 • Sledování životnosti skladovaného materiálu

 • Návrh na optimalizaci skladové zásoby

 • Návrh na likvidaci a zajištění vlastní likvidace nadbytečných zásob

 • Likvidace obalového materiálu

Lokace

Kanceláře a skladové objekty jsou umístěny v areálu BIS Euromont a.s. v Dolním Jiřetíně (v blízkosti Unipetrolu RPA, s.r.o.)

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602