Kontaktní osoby

Kontaktní
osoby

Ing. Jan Šlapal

předseda představenstva a generální ředitel

Tel.: +420 476 456 602
info@biseuromont.cz

Ing. Miroslav Charvát

ředitel divize strojní zařízení a ochrana povrchů

Tel.: +420 602 286 321
miroslav.charvat@biseuromont.cz

Ing. Martin Hauptvogl

ředitel divize elektrické zařízení

Tel.: +420 602 416 366
martin.hauptvogl@biseuromont.cz

Ing. Štefan Maronyák

ředitel divize realizace projektů

Tel.: +420 476 456 602
stefan.maronyak@bisczech.cz

Ing. Michal Mašek

obchodní ředitel

Tel.: +420 476 456 602
michal.masek@bisczech.cz

 

Ing. Petr Stiebitz

finanční ředitel

Tel.: +420 476 456 602
petr.stiebitz@bisczech.cz

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602