Kam patříme

Kam
patříme

Společnost BIS Euromont a.s. je významným poskytovatelem služeb v oblasti výstavby a údržby průmyslových a energetických zařízení s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.

Společnosti BIS GROUP

(BIS Czech s.r.o., BIS Euromont a.s. a BIS Slovensko s.r.o.) byly v roce 2020 převzaty od skupiny Bilfinger německým investičním fondem Deutsche Invest Mittelstand. Tento fond je součástí skupiny Deutsche Invest Capital Partners, která spravuje portfolio o hodnotě více než 2,5 Mld. EUR.

BIS GROUP zajišťuje služby v průběhu celého životního cyklu výrobních zařízení od přípravné fáze a konstrukce přes výrobu strojních částí a zařízení až po uvedení výrobních jednotek do provozu. Poskytujeme rovněž služby v oblasti dlouhodobé komplexní údržby, modernizace a technologických odstávek.

Prostřednictvím moderních technologií a postupů, které BIS Group nabízí, mohou zákazníci ušetřit významné náklady na údržbu, opravy a provoz výrobních zařízení, minimalizovat výskyt poruch a zkrátit čas pro případné technologické odstávky zařízení.

Kvalita, bezpečnost a ochrana životního prostředí je pro BIS Group více než povinností.

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602