Hlavní činnosti

Hlavní činnosti

Inženýring - příprava a realizace projektů, Realizace investičních projektů, Mechanické práce/ Mechanická údržba, Elektropráce/ Elektroúdržba, Technologické odstávky/Zarážky, Nátěry

Inženýring – příprava a realizace projektů

Při realizaci rozsáhlých nebo komplexních či multidisciplinárních investičních projektů provádíme inženýrské aktivity. Obvykle jde o následující činnosti:

 • Zajištění projektové dokumentace pro realizaci stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Návrh dodavatelského systému
 • Plán organizace výstavby
 • Nákup materiálu a technologických zařízení
 • Vedení stavby
 • Koordinace dodávek a montáží technologických zařízení staveb
 • Funkce technického dozoru při realizaci stavby
 • Provedení zkoušek
 • Uvádění technologických celků do zkušebního provozu (vč. garanční zkoušky) a do trvalého provozu
 • Zpracování průvodně technické dokumentace (dokumentace prokazující jakost díla)
 • Modernizace výrobních jednotek v průběhu jejich technologických odstávek

Realizace investičních projektů
– Mechanická práce

BIS Euromont a.s. realizuje pro své klienty investiční projekty – instalaci a rekonstrukci technologického zařízení rafinérských a petrochemických provozů, elektráren, tepláren a jiných průmyslových i veřejných zařízení:

Navrhujeme nejvhodnější řešení a zajištění dodávek a montáží pro:

 • Výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení

 • Výroba a montáže ocelových potrubních rozvodů

 • Montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB)

 • Montáž potrubí pomocí závěsů (HILTI, SIKLA)

 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • Opravy technologických zařízení

 • Demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku MAUS

 • Obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem

 • Opravy a usazování výrobních linek strojů

Mechanická údržba

 

BIS EUROMONT dlouhodobě realizuje komplexní údržbu strojních technologických zařízení obou rafinérií akciové společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – v rafinérii Litvínov od roku 1996, v rafinérii Kralupy nad Vltavou od roku 2004. Od roku 2002 provádíme tento typ údržby také v závodu Etylbenzen, litvínovské provozní jednotce akciové společnosti SYNTHOS Kralupy. Tato služba je poskytována na bázi každodenních požadavků zákazníka, její součástí je také nepřetržitá pohotovost.

Údržba zahrnuje především následující činnosti:

 • Strojní mechanické práce (provozní údržba a opravy technologického zařízení, jako jsou armatury, kolony, reaktory, výměníky, nádoby a nádrže, pece, měřící zařízení aj.)
 • Údržba rotačních strojů (diagnostika, mazání, laserové vyrovnávání, výměna ložisek a mechanických ucpávek apod.)
 • Montáž, demontáž a rekonstrukce izolace průmyslových zařízení (potrubí, tanky a nádrže, armatury a jiné aparáty)
 • Povrchové ochrany (nátěry nebo metalizace včetně otrysku a čištění)
 • Lešení

V rámci údržby realizujeme pro zákazníky také:

 • Pravidelné kratší plánované odstávky jednotlivých provozů nebo jejich částí
 • Neplánované odstávky (v důsledku havárií nebo poruch)

Uvedené typy odstávek realizujeme pro výrobní jednotky:

 • Jednotlivé úseky destilace
 • Vysokotlaké komory K5, K6, K11 a K12
 • VBU (visbreaker)
 • PSP (Příprava surovin pro Petrochemii)
 • BBU Oxidace asfaltů
 • Tankoviště
 • Vnější nadzemní rozvody

Elektropráce

BIS Euromont a.s. má kvalifikované pracovníky pro průmyslové instalace a výstavbu investičních celků v oboru elektro a dlouhodobě spolupracuje s výrobci elektrických zařízení ABB, SIEMENS, EATON ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC, AREVA T&D SA, ORMAZABAL a dalšími, výrobci kabelových souborů TYCO Electronics (RAYCHEM), CELLPACK, PIRELLI, 3M a jinými.

Komplexně připravujeme, zajišťujeme a realizujeme energetická díla nebo jejich ucelené části.

Obvykle přitom provádíme následující činnosti:

 • Kompletní elektromontáže NN, VN a VVN v třídách objektů A, B a C
 • Výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení
 • Montáže a opravy průmyslových rozvodů NN, VN a VVN (vč. retrofitu rozvodných polí a trafostanic a provádění zkoušek zvýšeným napětím)
 • Montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu (GENERI, RAYCHEM HTS, THERMON, BARTEC)
 • Montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí
 • Protipožární utěsňování kabelových prostupů (systém HILTI)
 • Servis VN, opravy rozvaděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize
 • Řídicí systémy a elektronické ochrany VN rozvoden
 • Vyvedení elektrického výkonu z energetických výrobních bloků do sítě

Elektroúdržba

BIS Euromont a.s. od roku 1996 realizoval komplexní elektroúdržbu teplárny T700 (do r. 2010 též dnes již odstavené teplárny T200) a elektrických rozvodných zařízení jednotky energetických služeb (JES, bývalý závod Energetika) firmy ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov (dříve CHEMOPETROL a. s.).

Tato činnost zahrnuje především následující aktivity:

 • Údržba elektrozařízení v rozvodnách NN, VN a VVN
 • Údržba transformátorů NN, VN
 • Údržba elektromotorů NN, VN
 • Údržba elektroinstalace technologických zařízení
 • Údržba turbogenerátorů
 • Čištění rozváděčů mokrou metodou CT
 • Kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran
 • Diagnostika (vč. bezdemontážní)
 • Revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Termovizní měření
 • Projekční činnost v oblasti NN, VN

Nátěry

 

Naše společnost má dlouhodobě zkušenosti s povrchovou ochranou kovů i jiných materiálů. Pro naše zákazníky připravujeme odborné návrhy systémů povrchové ochrany. Pro aplikace nátěrů jsme komplexně kvalifikováni a vybaveni.

Ve vlastních dílnách (ekologická lakovna a tryskací box 15 x 5 x 5 m) i na stavbách provádíme kompletní realizaci povrchových ochran. Jedná se zejména tyto činnosti:

 • Příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání)

 • Příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou zařízením Uraca JetPower 125–2000 (water jetting 700–2 000 bar)

 • Žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor)

 • Aplikace nátěrových hmot Hempel, SIKA, International (pro něž jsme certifikováni)

 • Aplikace protipožárních nátěrů

Kompletní technologické odstávky

Realizované činnosti:

 • Strojní mechanické práce (demontáže a montáže technologického zařízení, jako jsou armatury, kolony, reaktory, výměníky, nádoby a nádrže, pece, měřící zařízení aj.)
 • Opravy rotačních strojů (kompresory, čerpadla, ventilátory, vývěvy, dmychadla, odstředivky apod.)
 • Povrchové ochrany (nátěry nebo metalizace včetně otrysku)

Uvedené typy odstávek realizujeme mimo jiného také pro výrobní jednotky:

 • Jednotlivé úseky destilace
 • Vysokotlaké komory K5, K6, K11 a K12
 • VBU (visbreaker)
 • PSP (Příprava surovin pro Petrochemii)
 • BBU Oxidace asfaltů
 • Tankoviště
 • Vnější nadzemní rozvody

Plánované zarážky a neplánované odstávky

 • Pravidelné kratší plánované zarážky jednotlivých provozů nebo jejich částí
 • Neplánované odstávky (v důsledku havárií nebo poruch)

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602