Izolace a protikorozní ochrana – bisslovensko

Izolácia
a protikorózna ochrana

Technické izolace, tepelné a chladové, akustické izolace a opláštění na nejrůznějších stavbách a technologických zařízeních v průmyslových odvětvích. Dále zajišťujeme komplexní činnosti v rámci povrchové ochrany technologických zařízení a staveb, převážně nátěry včetně abrazivního tryskání povrchu nebo tryskání vodním paprskem.

Navrhujeme a provádíme technické izolace, tepelné a chladové, akustické izolace a opláštění na nejrůznějších stavbách a technologických zařízeních v průmyslových odvětvích, zejména v energetice, hutnictví, chemii, dřevozpracujícím průmyslu a  v potravinářství. Akustická izolace má široké uplatnění kromě průmyslu také v divadlech, kinech, rozhlasových a televizních studiích.

Zajišťujeme dále komplexní činnosti v rámci povrchové ochrany technologických zařízení a staveb, převážně nátěry včetně abrazivního tryskání povrchu nebo tryskání vodním paprskem.

Provádíme nejen práce typu běžné denní údržby, ale práce provádíme také na velkých investičních akcích a rozsáhlých opravách technologického zařízení včetně odstávek celých výrobních komplexů.

Současný způsob výstavby a montáže technologických zařízení vyžaduje, aby plocha pro zařízení staveniště byla co nejmenší a aby výrobní a přípravné operace byly v maximální možné míře prováděny na stálých pracovištích mimo vlastní prostor stavby.

V souladu s tím máme pro produkci izolací vybudovanou centrální prefabrikační dílnu a síť lokálních dílen přímo u vybraných zákazníků. Centrální dílna je dislokována ve Veltrusech. Zde se vyrábějí hlavně klempířské prvky pro opláštění tepelných a chladových izolací. Dílna je krom jiného vybavena moderním programovatelným strojem MABI Bingo, a dále ostatními klempířskými stroji umožňujícími našim zaměstnancům výrobu klempířských prvků i pro nejsložitější opláštění izolací. Vyrábí se zde také prvky akustických izolací, podkonstrukcí a díly zámečnických prvků pro izolační práce.

Stabilní pracoviště máme i pro provádění protikorozní ochrany. Je vytápěné, vybavené zdvihací technikou a tvoří jej krom jiného stabilní tryskací box a otevřená lakovna. Nachází se v areálu v Litvínově.

Nabízené činnosti v rámci izolací a protikorozní ochrany:

 • Tepelné a chladové izolace technologických zařízení a rozvodů.
 • Akustické izolace – úpravy interiérů a snižování hluku v průmyslových provozech.
 • Protihlukové kryty turbín.
 • Tlumiče hluku.
 • Opláštění budov, výroba tepelně izolačních a protihlukových stěn.
 • Klempířské práce, výroba prefabrikátů.
 • Nátěry ocelových konstrukcí, technologických zařízení a rozvodů.
 • Dodávka nátěrových hmot.
 • Abrazivní tryskání povrchů, tryskání vodním paprskem
 • Natěračské práce.

Tepelná a chladová izolace

 

Provedení kvalitní a úsporné tepelné izolace umožňuje výrazné úspory energie, zamezení tepelných ztrát, zajištění podmínek pro průběh technologických procesů a ochranu pracovního prostředí.

Navrhujeme nejvhodnější řešení a zajištění dodávek a montáží pro:

 • Tepelné izolace parních kotlů, turbín a ostatního zařízení v teplárnách a průmyslových provozech.
 • Tepelné a chladové izolace zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu v širokém rozsahu záporných i kladných teplot.
 • Tepelné a chladové izolace v potravinářství a dalších průmyslových odvětvích.
 • Tepelné izolace rozvodů tepla, horkovodů, parovodů a vzduchotechnických potrubí a zařízení v průmyslu i občanské výstavbě.

Akustická izolace

 

Navrhování protihlukových opatření vyžaduje značné odborné znalosti a zkušenosti. Naše společnost má v této oblasti kvalitní odborníky a spolupracujeme také se specializovanými výrobci a dodavateli.

Navrhování protihlukových opatření vyžaduje značné odborné znalosti a zkušenosti. Naše společnost má v této oblasti kvalitní odborníky a spolupracujeme také se specializovanými výrobci a dodavateli.

Provádění protihlukových úprav umožňují nejrůznější technické prostředky:

 • Absorpční tlumiče hluku kulisového provedení.
 • Rezonátorové tlumiče hluku kulisového provedení.
 • Sdružovací pláště kulisových tlumičů hluku.
 • Tlumiče hluku pojišťovacích ventilů.
 • Kapotáže, opláštění strojů.
 • Demontovatelné protihlukové kryty vč. osvětlení, provětrání, hasicího zařízení.
 • Akustická a tepelně izolační opláštění.
 • Řídící pracoviště, kabiny, velíny.
 • Zvukotěsné dveře, vrata, okna.
 • Akustické izolační obklady stěn, stropů.

Izolace – opláštění budov

 

Námi používané technologie umožňují rychlé a flexibilní opláštění budov a zařízení. Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří tepelná izolace, mechanická odolnost, rozměrová stálost, odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost.

Průmyslová opláštění

 

Zajišťujeme dodávky a montáž lehkých obvodových plášťů ze sendvičových panelů, trapézových plechů, skládaných plášťů, architektonicky velmi zajímavých lamelových a bondových fasád.

Veškeré tyto činnosti zajišťujeme včetně ocelových konstrukcí, antikorozních nátěrů, lešení a zdvihacích zařízení. Zajišťujeme kompletní projektovou a výrobní dokumentaci, případně projektové poradenství ve fázi přípravy stavby.

Nátěry – povrchová úprava technologických zařízení

 

Důraz klademe především na maximální antikorozní ochranu zařízení a z toho vyplývající úsporu nákladů na údržbu.

Máme k dispozici stabilní vytápěné pracoviště se dvěma portálovými jeřáby, stabilní tryskací box včetně automatického sběru a čištění kovového abraziva, a také stabilní otevřenou lakovnu s odsávacími stěnami a vlastním rozvodem tlakového vzduchu.

Jsme dále vybaveni mobilními zařízeními pro suché i mokré tryskání vnitřních a vnějších povrchů, a také aplikační technikou nátěrových hmot přímo na pracovištích zákazníků.

Zajišťujeme komplexní činnosti v rámci povrchové ochrany technologických zařízení a staveb:

 • Kompletní nátěry konstrukcí, technologických zařízení (potrubí, aparáty atd.) a strojů (čerpadla, turbíny, kompresory atd.)
 • Speciální nátěry v těžko přístupných místech, ve výškách, vnitřní nátěry aparátů a potrubí apod.
 • Malování vnitřních a vnějších prostor objektů.

Příprava před aplikací nátěrových hmot

 

Příprava povrchu před vlastní aplikací nátěrových hmot výrazně ovlivňuje kvalitu a životnost provedeného nátěru. Řádná aplikace nátěrových systémů vyžaduje adekvátně připravený, zejména řádně očištěný a zdrsněný povrch podkladu, pro získání odpovídajícího kotevního profilu.

Příprava před nátěry je prováděna:

 • Čištěním povrchů klasickou cestou (ruční, mechanické).
 • Tryskáním abrazivními materiály nebo vodním paprskem.
 • Čištěním povrchů oceli a jiného materiálu vysokotlakou vodou.

Nátěry zařízení

 

Nátěry provádíme klasickými nátěrovými systémy, vícesložkovými nátěrovými hmotami, případně speciálními vysokosušinovými hmotami. Aplikaci nátěrových hmot provádíme vysokotlakými stříkacími zařízeními, vzduchovým či bezvzduchovým stříkáním či klasicky štětkováním a válečkováním.

S ohledem na stále rostoucí požadavky na kvalitu a životnost nátěrových systémů, aplikujeme nátěrové hmoty od renomovaných firem:

 • HEMPEL
 • SIGMA
 • TIKKURILA

Dle přání zákazníka volíme i jiné nátěrové hmoty např. od firem:

 • JOTUN
 • AMERON
 • PITSBURGH
 • MBT
 • CEICOTE GmbH
 • CARBOLINE a další.

Továrenská 1
943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.:
+421 36 3810101