Naše zkušebna NDT nově nabízí počítačovou radiografii

V oblasti nedestruktivní kontroly materiálů (NDT) jsme se posunuli opět dál a nově nabízíme zákazníkům počítačovou radiografii (CR). Jedná se o systém obsahující luminiscenční paměťovou fólii (IP) a lineární skener (čtecí jednotka) CRx Vision.

Postup je následující:

IP fólie se ozáří za pomocí rentgenového nebo gama záření, vloží se do skeneru, kde se digitálně zpracuje. Naskenovaný obraz z IP fólie se pomocí softwaru vyhodnotí a archivuje na úložišti. Elektronický snímek se dále může předat zákazníkovi na flash disku, cd nebo sdílet e-mailem, WhatsAppem atd.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602