Naplnění spokojenosti zákazníka se nám opět podařilo

Projekt Modernizace potrubí chladící vody na Petrochemii v Litvínově Záluží pro společnost ORLEN Unipetrol jsme úspěšně dokončili 30.6.2022. Příprava projektu nebývalého rozsahu byla v naší společnosti zahájena již v roce 2020. V rámci realizace v letech 2021 a 2022 byly provedeny obnovy potrubních rozvodů v rozsahu více než 1400 metrů potrubí v dimenzích od DN 80 po DN 1200. Projekt byl čtvrtým největším investičním dílem roku 2021 u zákazníka. Při opravách jsme použili kombinaci hned několika technologií, kdy krom klasické části vedení média v ocelovém potrubí bylo využito též sanace samonosným rukávcem či úpravy části vnitřních povrchů speciálně vyvinutou epoxidovou hmotou.
Krom technologií oprav bylo nutné zastřešit a koordinovat harmonogramy, zemní práce, mechanizaci, přípravu a zpracování dokumentace, hlídat kvalitu a následně ji prokázat pomocí kamerových zkoušek.
Vzhledem ke své důležitosti byl tedy projekt po celou dobu realizace velmi podrobně a s velikým zájmem sledován ze strany investora. Svou spokojenost s průběhem projektu zákazník projevil po úspěšném dokončení díla a to přímo vyřčenou pochvalou našemu projektovému týmu za výbornou koordinaci i dodržení plánovaného termínu dokončení bez úrazu. Pochvalu si samozřejmě zaslouží všichni zúčastnění, ať již naši zaměstnanci, nebo naši partneři, kteří svou profesionalitou přispěli ke zdárnému dokončení a celkové spokojenosti s výsledkem díla.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602