Skupina BIS Group

Co znamená BIS Group?

BIS Group je označení pro skupinu tří firem patřící stejnému majiteli a poskytující služby v oblasti průmyslové údržby a projektů. Jedná se o jeden celek, který se vzájemně velmi dobře doplňuje. Hlavní zaměření

je na chemický, papírenský a energetický sektor.

Do skupiny patří společnost BIS Czech s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi v oblasti údržbářských činností, výstavbou technologických celků, ale i lešením nebo izolacemi či nátěry.

BIS Euromont a.s. se zejména zaměřuje na projekty v oblasti elektromontáží, včetně projektů vysokého napětí, projektů typu EPC (kompletní dodávka technologie včetně engineeringu), ale i montážemi

či povrchovými ochranami potrubí či jiných technologických částí.

BIS Slovensko s.r.o. se podílí zejména na projektech v papírenském průmyslu po celé Evropě a to i díky velkému výrobnímu a opravárenskému zázemí, které máme na Slovensku ve Štúrovu poblíž maďarských hranic.

Proč BIS Group?

Díky tomu, že se společnosti vhodně doplňují a zároveň koordinují své aktivity, tak to pro zákazníka při řešení projektů znamená jeden kontakt a jednodušší realizaci – nemusí mít více dodavatelů. Společnost je tak

schopna dodat kompletní řešení na klíč.

Cílem skupiny BIS Group je odborný rozvoj a zároveň regionální růst celé firmy, který můžeme realizovat díky našim zaměstnancům. Všechny 3 společnosti mají spoustu šikovných a zkušených pracovníků, kteří nám

prokazují podporu a loajalitu svou každodenní prací.

Výhody BIS Group

Výhody jsou zřejmé ve sjednocené administrativě a jednotném vystupování na trhu a u zákazníků. Díky sjednoceným a optimalizovaným interním procesům tak společnost dokáže nabídnout cenově a technicky

výhodná řešení pro různé typy dodávek. Přestože jsou 3 samostatné společnosti, funguje tzv. jednotný back office. Co si pod tím představit? Např. pouze jedna finanční či mzdová účtárna, které poskytují služby

všem společnostem. Řídíme se heslem – „jeden systém = jedna firma“ – přestože máme 3 různá sídla v Čechách i na Slovensku. Stejně to funguje i pro obchod, nákup či řízení kvality nebo bezpečnost práce.

Integrace společností a sjednocení administrativy, včetně sestěhování do jednoho místa, do vlastního areálu v Dolním Jiřetíně, bylo dokončeno v roce 2021.

Další výhodou je jednotné logo všech tří firem, které zaručuje rychlou identifikaci skupiny, která táhne za jeden provaz.

 


Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602